For kommunale

Visitatorer kan henvise direkte til os

Kommunens visitatorer kan henvise klienter direkte til Dal – Logopædisk Klinik

Når en klient henvises til klinikken, står klinikkens talekonsulenter for udredning/screening. Viser screeningen, at der er behov for et logopædisk forløb, udarbejdes der en planaftale med bl.a. målsætning og metodik, som sendes til kommunen sammen med en ansøgning om betalingstilsagn. Når undervisningsforløbet er afsluttet modtager kommunen en evaluering af forløbet.

Hvad betyder det for kommunen at vælge Dal – Logopædisk Klinik?

  • Ingen ventetid på igangsættelse af forløb så snart bevilling foreligger
  • Klienterne mødes af talekonsulenter med en høj faglighed, der arbejder tværfagligt samt ud fra de nyeste metoder
  • Fleksibilitet i forhold til hvornår og hvor undervisningen foregår (I klinikkens lokaler, eget hjem og som fjernundervisning) alt efter klientens ønsker og behov
  • Vi har fokus på ”det hele menneske” ud fra en ideologi om holisme/humanisme for at nå de bedste resultater for den enkelte klient

Vi tror på en fair og gennemsigtig prisstruktur

  • Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed
  • Alle priser er ATA – timer (Ansigt Til Ansigt) uden ekstra tillæg priserne indeholder journalskrivning og forberedelse
  • Der faktureres kun for det faktisk afviklede antal ATA timer. Dvs. hvis klientens mål opnås før forventet, afkortes forløbet)

Nedenfor er illustreret et sagsforløb for klienter med kommunalt betalingstilsagn.

 

Sagsforløb for klienter med kommunalt betalingstilsagn

Nærmere beskrivelse under illustration
Kontakt

Aftale lavet med Dal - Logopædisk Klinik

Undersøgelse

Udredning/Screening foretages

Ansøgning

Planaftale udarbejdes og bevilling søges hos kommunen

Undervisning

Individuelt undervisningsforløb igangsættes

Evaluering

Afsluttende notater fremsendes til kommunen

Kontakt

Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk (sikker mail)

 

Lovgivning

Vi arbejder efter følgende lovgivninger:
– Lov om specialundervisning for voksne
– Lov om aktiv beskæftigelse
– Lov om social service

 

Undersøgelse

Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

 

Ansøgning

Er der behov for logopædisk forløb udarbejdes planaftale med bl.a. målsætning og metodik.
Kommunen ansøges om bevilling med foranstaltningsoplæg indeholdende antal timer/forløbsenheder.
Vi fremsender ansøgningen typisk inden for én uge efter afsluttet udredning.

 

Undervisning

Så snart betalingstilsagn er modtaget kontaktes klient og undervisning igangsættes.
Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed.
Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære/deltage i undervisningen.
Forløb bliver forkortet hvis mål opnås før forventet. Der faktureres kun for det faktisk afviklede.

 

Evaluering

Når forløbet er afsluttet fremsendes afsluttende notater og der sker fakturering.