For private

Du kan henvende dig direkte til os

Dal – Logopædisk Klinik tilbyder ydelser til private klienter, hvor klient eller pårørende henvender sig direkte til klinikken uden forudgående kontakt til egen kommune.

Ved at vælge et forløb hos Dal – Logopædisk Klinik mødes klienten af talekonsulenter med en høj faglighed, fokus på det hele menneske, og hvor de nyeste metoder tages i brug for at nå de bedste resultater for den enkelte.

Med et forløb hos Dal – Logopædisk Klinik med egen betaling opnår klienten:

 • Ingen ventetid på behandling af bevillinger mv. i kommunalt regi
 • Forløb kan startes med det samme
 • Medbestemmelse over omfang samt indhold af undervisningen
 • Et anonymt forløb (såfremt det ønskes)
 • Forløbet kan afbrydes og genoptages, som det passer for klienten
Ønskes et forløb gennem egen kommune hjælper vi gerne med at ansøge om betalingstilsagn i kommunalt regi. Kontakt os og hør nærmere.
 

Nedenfor kan du læse mere om de to typer sagsforløb for private klienter:

 • Privatbetalende klienter
 • Klienter med kommunalt betalingstilsagn

Sagsforløb for klienter med privatbetalende klienter

Nærmere beskrivelse under illustration
Kontakt

Ring eller skriv en mail til os

Kontrakt

Vi udarbejder en kontrakt og du kan fremsende relevante oplysninger til os

Forløb

Vi indleder med en screening efterfulgt af den aftalte undervisning

Evaluering

Vi udleverer afsluttende notater direkte til dig

Kontakt 

Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk

 

Kontrakt

Vi sender et prisoverslag på det vi har aftalt og du kan sender oplysninger til os. Vi aftaler mødetidspunkt.

 

Undersøgelse

Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

 

Logopædisk forløb

Dit forløb sættes i gang. Vi kan aftale faste tider eller aftale fra gang til gang.

 

Evaluering

Når forløbet er afsluttes udleverer vi notater direkte til dig. Du betaler kun for det forløb du har fået.

 

Fordele ved egenbetaling

 • Du undgår ventetider på bevilling mv.
 • Vi kan igangsætte hurtigt, ofte indenfor 2-3 dage.
 • Du bestemmer selv, hvad undervisningen skal indeholde.
 • Du er ikke begrænset af lovgivning og/eller bevillinger fra offentlige instanser.
 • Du bestemmer selv hvor længe og hvor ofte, du vil have undervisning.
 • Dit forløb er anonymt, og ingen får oplysninger om dit forløb med mindre du selv ønsker det.
 • Du kan afbryde et forløb og genoptage nyt som det passer for dig.

Sagsforløb for klienter med kommunalt betalingstilsagn

Nærmere beskrivelse under illustration
Kontakt

Ring eller skriv en mail til os

Anamnese

Relevante oplysninger for logopædisk indsats fremsendes til os

Ansøgning

Vi ansøger kommunen om betalingstilsagn til logopædisk undersøgelse

Undersøgelse

Udredning/Screening foretages

Ansøgning

Vi udarbejder planaftale og søger om bevilling til undervisning hos din kommune

Undervisning

Vi aftaler sammen undervisningsforløbet og igangsætter det

Evaluering

Vi sender afsluttende notater til din kommune og til dig

Kontakt

Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk 

 

Ansøgning

Vi hjælper gerne med at ansøge kommunen om betalingstilsagn, under Lov om Specialundervisning for voksne.
Opnås der bevilling er udredning mv. uden omkostning for dig. Udredning er med afrapportering. Screening er uden afrapportering. Ansøges kommunen skal der afventes bevilling før vi kan igangsætte.

 

Undersøgelse

Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

 

Ansøgning

Er der behov for logopædisk forløb udarbejdes planaftale med bl.a. målsætning og metodik.
Kommunen ansøges om bevilling med foranstaltningsoplæg indeholdende antal timer/forløbsenheder.
Vi fremsender ansøgningen typisk inden for én uge efter afsluttet udredning.

 

Undervisning

Så snart betalingstilsagn er modtaget kontakter vi dig og undervisning igangsættes.
Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed.
Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære/deltage i undervisningen.

 

Evaluering

Når forløbet er afsluttet fremsendes afsluttende notater til din kommune og til dig.

Sagsforløb for klienter med privatbetalende klienter

Nærmere beskrivelse under illustration
Kontakt

Ring eller skriv en mail til os

Kontrakt

Vi udarbejder en kontrakt og du kan fremsende relevante oplysninger til os

Forløb

Vi indleder med en screening efterfulgt af den aftalte undervisning

Evaluering

Vi udleverer afsluttende notater direkte til dig

Kontakt 

Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk

 

Kontrakt

Vi sender et prisoverslag på det vi har aftalt og du kan sender oplysninger til os. Vi aftaler mødetidspunkt.

 

Undersøgelse

Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

 

Logopædisk forløb

Dit forløb sættes i gang. Vi kan aftale faste tider eller aftale fra gang til gang.

 

Evaluering

Når forløbet er afsluttes udleverer vi notater direkte til dig. Du betaler kun for det forløb du har fået.

 

Fordele ved egenbetaling

 • Du undgår ventetider på bevilling mv.
 • Vi kan igangsætte hurtigt, ofte indenfor 2-3 dage.
 • Du bestemmer selv, hvad undervisningen skal indeholde.
 • Du er ikke begrænset af lovgivning og/eller bevillinger fra offentlige instanser.
 • Du bestemmer selv hvor længe og hvor ofte, du vil have undervisning.
 • Dit forløb er anonymt, og ingen får oplysninger om dit forløb med mindre du selv ønsker det.
 • Du kan afbryde et forløb og genoptage nyt som det passer for dig.

Sagsforløb for klienter med kommunalt betalingstilsagn

Nærmere beskrivelse under illustration
Kontakt

Ring eller skriv en mail til os

Anamnese

Relevante oplysninger for logopædisk indsats fremsendes til os

Ansøgning

Vi ansøger kommunen om betalingstilsagn til logopædisk undersøgelse

Undersøgelse

Udredning/Screening foretages

Ansøgning

Vi udarbejder planaftale og søger om bevilling til undervisning hos din kommune

Undervisning

Vi aftaler sammen undervisningsforløbet og igangsætter det

Evaluering

Vi sender afsluttende notater til din kommune og til dig

Kontakt

Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk 

 

Ansøgning

Vi hjælper gerne med at ansøge kommunen om betalingstilsagn, under Lov om Specialundervisning for voksne.
Opnås der bevilling er udredning mv. uden omkostning for dig. Udredning er med afrapportering. Screening er uden afrapportering. Ansøges kommunen skal der afventes bevilling før vi kan igangsætte.

 

Undersøgelse

Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

 

Ansøgning

Er der behov for logopædisk forløb udarbejdes planaftale med bl.a. målsætning og metodik.
Kommunen ansøges om bevilling med foranstaltningsoplæg indeholdende antal timer/forløbsenheder.
Vi fremsender ansøgningen typisk inden for én uge efter afsluttet udredning.

 

Undervisning

Så snart betalingstilsagn er modtaget kontakter vi dig og undervisning igangsættes.
Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed.
Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære/deltage i undervisningen.

 

Evaluering

Når forløbet er afsluttet fremsendes afsluttende notater til din kommune og til dig.