Taleapraksi

Ordet apraksi kommer fra græsk og betyder manglende handling

Hvad er taleapraksi?

Når man mere eller mindre mister evnen til at tale tydeligt, får man vanskeligt ved at kommunikere med andre mennesker. De fleste med dysartri får det efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning) eller en anden neurologisk lidelse, men det kan også ske efter svulster i hjernen eller slag mod hovedet.

Taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse

Den kommer til udtryk ved bl.a.: 

  • Groping (søgning efter artikulationssted)
  • Gentagne udtalefejl
  • Vanskeligheder med at begynde at sige et ord
  • Større udtalevanskeligheder ved konsonanter end vokaler
  • Reduceret talehastighed
  • Forsøg på korrektion af udtalen uden resultat
  • Tendens til at lægge samme tryk på hver stavelse.

Taleundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik