Stemmelidelser (dysfoni)

Stemmevanskeligheder kan være af
funktionelle, organiske og/eller psykogene årsager

Stemmevanskeligheder kan være af funktionelle, organiske og/eller psykogene årsager

Hvad er dysfoni?

Stemmen er en af vores vigtigste måder at kommunikerer på, og hvis den er besværet, kan det at tale, være en stor belastning, både fysisk og mentalt. Mange bliver hæmmet i deres hverdag, både privat, socialt og i arbejdsregi, hvis stemmen ikke fungerer.

Stemmelidelser (dysfoni) kan opstå af mange forskellige årsager: f.eks. sygdom, halsinfektion, cancer, astma, stress, overbelastning af stemmelæberne pga. forkert stemmebrug, stemmekrævende job/privatliv, støj m.m.

Stemmelidelser inddeles i 3 grupper:

Funktionelle stemmevanskeligheder (Funktionel dysfoni):

Denne type stemmevanskeligheder udgør den største gruppe af stemmelidelser og kan opstå ved misbrug eller fejlbrug af stemmen.
Mennesker, der bruger deres stemme meget, enten professionelt eller som en stor del af deres hverdag (lærere, pædagoger, foredragsholdere, skuespillere osv.), eller ældre, hvis ægtefælle f.eks. har nedsat hørelse, er særligt udsatte for stemmevanskeligheder, og bør derfor være ekstra opmærksomme på udfordringer med at bruge stemmen.
Stres, støj og dårligt indeklima, kan også være medvirkende til stemmevanskeligheder.

 

Organiske stemmelidelser (Organisk dysfoni):

Organiske stemmelidelser kan være forårsaget af påviselige forandringer eller skader på stemmelæberne f.eks.:

 • Ødemer, Reinke ødemer, polypper på stemmelæberne

 • Noduli (stemmeknuder)

 • Papillomer (tilhører virusgruppen HPV og er små, knudrede og vortelignende udvækster i slimhinden enten på, over eller under stemmebåndene)

 • Stråleskader efter cancer på stemmelæberne eller i struben/hals/mund området

 • Operation/fjernelse af skjoldbruskkirtlen (thyreodektomi)

 • Nedsat lungefunktion f.eks. pga. lungecancer, kol, astma m.m.

 • Neurologisk betinget –

  • Recurrens parese (lammelse af det ene eller i sjældne tilfælde begge stemmebånd)

  • Spastisk dysfoni

  • Tremor

Psykogene stemmevanskeligheder (Psykogen dysfoni):

Stemmevanskeligheder der er forårsaget af følelsesmæssige eller psykologiske problemstillinger.

Fælles for de forskellige stemmelidelser kan man opleve:

 • Stemmetræthed (fonasteni)

 • Hæshed

 • At stemmen knækker

 • Stemmesvigt

 • At stemmen er forandret

 • At sangstemmen er påvirket.

 • Klumpfornemmelse

 • Rømme-/hostetrang

 • At andre kan have svært ved at høre/forstå en

Stemmeundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik

Stemmeundervisning har vist at have god effekt på stemme- og talefunktionen. Med indsigt i stemmens funktion og egen stemmebrug, kan der opnås forbedret stemmekvalitet og færre stemmerelaterede gener.

Stemmeundervisningens formål er at gøre stemmen mere funktionsdygtig. Det gøres ved læren om hensigtsmæssig stemmebrug, identificering og eliminering af dårlige vaner og inkorporering af nye og sunde strategier.

Udtalelse fra Øre-, næse-, & halslæge er nødvendigt inden igangsættelse for at sikre der ikke er patologiske forandringer på stemmelæbe mv., der kan have betydning for den logopædiske indsats.

Hvad er dysfoni?

Stemmen er en af vores vigtigste måder at kommunikerer på, og hvis den er besværet, kan det at tale, være en stor belastning, både fysisk og mentalt. Mange bliver hæmmet i deres hverdag, både privat, socialt og i arbejdsregi, hvis stemmen ikke fungerer.

Stemmelidelser (dysfoni) kan opstå af mange forskellige årsager: f.eks. sygdom, halsinfektion, cancer, astma, stress, overbelastning af stemmelæberne pga. forkert stemmebrug, stemmekrævende job/privatliv, støj m.m.

Stemmelidelser inddeles i 3 grupper:

Funktionelle stemmevanskeligheder (Funktionel dysfoni):

Denne type stemmevanskeligheder udgør den største gruppe af stemmelidelser og kan opstå ved misbrug eller fejlbrug af stemmen.
Mennesker, der bruger deres stemme meget, enten professionelt eller som en stor del af deres hverdag (lærere, pædagoger, foredragsholdere, skuespillere osv.), eller ældre, hvis ægtefælle f.eks. har nedsat hørelse, er særligt udsatte for stemmevanskeligheder, og bør derfor være ekstra opmærksomme på udfordringer med at bruge stemmen.
Stres, støj og dårligt indeklima, kan også være medvirkende til stemmevanskeligheder.

 

Organiske stemmelidelser (Organisk dysfoni):

Organiske stemmelidelser kan være forårsaget af påviselige forandringer eller skader på stemmelæberne f.eks.:

 • Ødemer, Reinke ødemer, polypper på stemmelæberne

 • Noduli (stemmeknuder)

 • Papillomer (tilhører virusgruppen HPV og er små, knudrede og vortelignende udvækster i slimhinden enten på, over eller under stemmebåndene)

 • Stråleskader efter cancer på stemmelæberne eller i struben/hals/mund området

 • Operation/fjernelse af skjoldbruskkirtlen (thyreodektomi)

 • Nedsat lungefunktion f.eks. pga. lungecancer, kol, astma m.m.

 • Neurologisk betinget –

  • Recurrens parese (lammelse af det ene eller i sjældne tilfælde begge stemmebånd)

  • Spastisk dysfoni

  • Tremor

Psykogene stemmevanskeligheder (Psykogen dysfoni):

Stemmevanskeligheder der er forårsaget af følelsesmæssige eller psykologiske problemstillinger.

Fælles for de forskellige stemmelidelser kan man opleve:

 • Stemmetræthed (fonasteni)

 • Hæshed

 • At stemmen knækker

 • Stemmesvigt

 • At stemmen er forandret

 • At sangstemmen er påvirket.

 • Klumpfornemmelse

 • Rømme-/hostetrang

 • At andre kan have svært ved at høre/forstå en

Stemmeundervisning hos Dal – Logopædisk Klinik

Stemmeundervisning har vist at have god effekt på stemme- og talefunktionen. Med indsigt i stemmens funktion og egen stemmebrug, kan der opnås forbedret stemmekvalitet og færre stemmerelaterede gener.

Stemmeundervisningens formål er at gøre stemmen mere funktionsdygtig. Det gøres ved læren om hensigtsmæssig stemmebrug, identificering og eliminering af dårlige vaner og inkorporering af nye og sunde strategier.

Udtalelse fra Øre-, næse-, & halslæge er nødvendigt inden igangsættelse for at sikre der ikke er patologiske forandringer på stemmelæbe mv., der kan have betydning for den logopædiske indsats.