Stammen

Stammen er en talelidelse,
der påvirker den flydende tale

Hvad er stammen?

Årsagen til stammen menes at være sammensat af forskellige faktorer: arvelige, biologiske, talesproglige og psykosociale.

Stammen er en talelidelse hvor personens talestrøm afbrydes. Voksne med stammen, har ofte haft dette i barndommen. Nogle udvikler dog først stammen som voksne, f.eks efter en hjerneskade eller anden neurologisk påvirkning.

Undersøgelser viser at ca 8% af befolkningen har stammen, dvs. ca 40.000 personer i Danmark. Heraf menes halvdelen at være voksne. Flere mænd end kvinder har stammen.

Stammen fremtræder i forskellig grad og opleves individuelt meget forskelligt.

Ved stammen er det talen, der er påvirket

Talen hos voksne med stammen kan kendetegnes ved f.eks:

 • At talestrømmen afbrydes på forskellige måder:
  – Gentagelser af lyd, stavelse eller ord
  –Blokering af lyd i starten eller inde i ord
  – Forlængelse af lyd i ord
 • Omformuleringer og udskiftninger af ord
 • Mange pauser
 • Brug af mange fyldord
 • Medbevægelser og/eller grimasser
 • Anstrengelse
 • Mindre talelyst

Taleundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik

Dal – Logopædisk Klinik kan tilbyde specialundervisning, hvis formål er at give klienten indsigt i hvad stammen består af hos klienten samt identificere/ændre uhensigtsmæssige tanke- & handlemønstre. Derefter er målet, at inkorporere forskellige strategier til håndtering af afbrydelser i talestrømmen.

Forskning har nemlig vist, at stammen kan afhjælpes ved logopædisk taleundervisning. En stammende tale ophører dog næsten aldrig helt, men kan forbedres væsentligt.

Både voksne med stammen og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

Hvad er stammen?

Årsagen til stammen menes at være sammensat af forskellige faktorer: arvelige, biologiske, talesproglige og psykosociale.

Stammen er en talelidelse hvor personens talestrøm afbrydes. Voksne med stammen, har ofte haft dette i barndommen. Nogle udvikler dog først stammen som voksne, f.eks efter en hjerneskade eller anden neurologisk påvirkning.

Undersøgelser viser at ca 8% af befolkningen har stammen, dvs. ca 40.000 personer i Danmark. Heraf menes halvdelen at være voksne. Flere mænd end kvinder har stammen.

Stammen fremtræder i forskellig grad og opleves individuelt meget forskelligt.

Ved stammen er det talen, der er påvirket

Talen hos voksne med stammen kan kendetegnes ved f.eks:

 • At talestrømmen afbrydes på forskellige måder:
  – Gentagelser af lyd, stavelse eller ord
  –Blokering af lyd i starten eller inde i ord
  – Forlængelse af lyd i ord
 • Omformuleringer og udskiftninger af ord
 • Mange pauser
 • Brug af mange fyldord
 • Medbevægelser og/eller grimasser
 • Anstrengelse
 • Mindre talelyst

Det vil sige man for eksempel:

 • kan have svært ved at forstå sproglige ytringer
 • kan have svært ved at formulere sproglige ytringer
 • kan have svært ved at finde de ord der skal bruges
 • kan have svært ved at danne rigtige sætninger
 • kan have svært ved at læse
 • kan have svært ved at skrive
 • kan have svært ved at stave
 • kan have svært ved at sige personnavne og stednavne

Taleundervisning hos Dal – Logopædisk Klinik

Dal – Logopædisk Klinik kan tilbyde specialundervisning, hvis formål er at give klienten indsigt i hvad stammen består af hos klienten samt identificere/ændre uhensigtsmæssige tanke- & handlemønstre. Derefter er målet, at inkorporere forskellige strategier til håndtering af afbrydelser i talestrømmen.

Forskning har nemlig vist, at stammen kan afhjælpes ved logopædisk taleundervisning. En stammende tale ophører dog næsten aldrig helt, men kan forbedres væsentligt.

Både voksne med stammen og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.