Parkinsons sygdom

En degenerativ neurologisk sygdom

Hvad er Parkinsons sygdom?

Parkinsons sygdom er opkaldt efter Dr. James Parkinson der i 1817 beskrev sygdommen.

Årsagen til Parkinsons sygdom er bl.a. mangel på signalstoffet dopamin i de dybere lag i hjernen.
Dette påvirker hjernens evne til at give besked til kroppens bevægeapparat mm.

Parkinsons sygdom er kronisk (og progredierende), den medfører en tiltagende ændring af kroppens bevægelser i form af: bradykinesi (langsomme bevægelser og indskrænket bevægelsesrækkevidde), rigiditet (muskelstivhed), tremor (rysten), postural instbilitet (balancebesvær).

Den regnes for en af de mest almindelige neurologisk tilstande, der kan ramme især ældre mennesker. Herhjemme formodes der at være flere end 7.000 personer med sygdommen.

Talen, stemmen og kommunikationen bliver påvirket, når man har Parkinsons sygdom

Det vil sige man for eksempel:

 • kan have problemer med at blive hørt

 • kan have problemer med at blive forstået

 • kan have problemer med taletempoet

 • kan have problemer med mimik, øjenkontakt og kropsholdning

 • kan have problemer med ensformig stemme

 • kan have problemer med at igangsætte og afslutte tale

Taleundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik

Forskning har vist at målrettet og intensiv taleundervisning har god effekt f.eks. LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) – også i tiden efter ophørt undervisning. De største forbedringer opnås oftest når undervisningen igangsættes tidligt i sygdommens progression, men der kan, selv i sene stadier, opleves forbedringer.

Vi tilbyder derfor tale- og kommunikationsundervisning, som kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte, hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med Parkinsons sygdom og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

Vi er på klinikken certificerede til at kunne tilbyde særlige undervisningsforløb primært rettet mod personer med Parkinsons sygdom og tilsvarende kroniske lidelser.

Hvad er Parkinsons Sygdom?

Parkinsons sygdom er opkaldt efter Dr. James Parkinson der i 1817 beskrev sygdommen.

Årsagen til Parkinsons sygdom er bl.a. mangel på signalstoffet dopamin i de dybere lag i hjernen.
Dette påvirker hjernens evne til at give besked til kroppens bevægeapparat mm.

Parkinsons sygdom er kronisk (og progredierende), den medfører en tiltagende ændring af kroppens bevægelser i form af: bradykinesi (langsomme bevægelser og indskrænket bevægelsesrækkevidde), rigiditet (muskelstivhed), tremor (rysten), postural instbilitet (balancebesvær).

Den regnes for en af de mest almindelige neurologisk tilstande, der kan ramme især ældre mennesker. Herhjemme formodes der at være flere end 7.000 personer med sygdommen.

Talen, stemmen og kommunikationen bliver påvirket, når man har Parkinsons sygdom

Det vil sige man for eksempel:

 • kan have problemer med at blive hørt

 • kan have problemer med at blive forstået

 • kan have problemer med taletempoet

 • kan have problemer med mimik, øjenkontakt og kropsholdning

 • kan have problemer med ensformig stemme

 • kan have problemer med at igangsætte og afslutte tale

Taleundervisning

Forskning har vist, at der lige efter en skade er opstået sker en naturlig remittering (bedring). Men det er også påvist, at der selv lang tid efter en skade (op til flere år) kan ske bedring, når man træner målrettet og fortsat er motiveret for at modtage undervisning. Det må dog forventes at bedringen er størst i den første tid efter skadens opståen.

Der kan være behov for at lære nye kommunikationsmåder & -strategier. Evt. kan der være behov for at anvende alternative kommunikationsredskaber f.eks. IKT eller AAC materiale.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte hvis der skal læres nye strategier.
Både personer med afasi og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.