Multiple sclerose

Ordet sclerose kommer fra græsk og betyder
hård

Hvad er sclerose?

Sclerose er en autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne. Det betyder, at nerverne ikke kan kommunikere ordentligt, og det viser sig i form af forskellige symptomer alt efter typen af sclerose.
De hyppigste tegn på sclerose er træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen.
Derudover oplever mange mennesker med sclerose også mentale og kognitive påvirkninger.

Der findes tre forskellige former for multipel sclerose: Attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv sclerose.
De tre former kan vise sig forskelligt hos den enkelte, men er alligevel kendetegnet ved nogle særlige mønstre i sygdomsforløbet.

Ligesom Parkinsons sygdom er sclerose ikke en sygdom man dør af, men en sygdom man dør med.

Mange oplever i løbet af deres sygdomsforløb kommunikationsvanskeligheder, da sclerose er en neurologisk sygdom.

Talen, stemmen og kommunikationen bliver påvirket, når man har Multiple Sclerose.

Det vil sige man for eksempel:

  • kan have problemer med at blive hørt

  • kan have problemer med at blive forstået

  • kan have en hæs stemme

  • kan opleve anstrengelse under tale

Stemmeundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik