Kurser & foredrag

Dal - Logopædisk Klinik tilbyder en lang række forskellige kurser og foredrag

Alle kurser og foredrag tilrettelægges ud fra deltagernes forudsætninger og specifikke ønsker, f.eks. i forhold til teori og evt. praktiske øvelser.

Kurser og foredrag kan afholdes hos rekvirent eller i klinikkens lokaler.

Pris aftales direkte med rekvirenten.

Kurser

Dal – Logopædisk klinik tilbyder kurser til:

 • Uddannelsessteder (f.eks universiteter, social & sundheds udd., ergoterapeut udd.)
 • Videreuddannelseskurser til foskellige faggrupper (f.eks. logopæder, sygeplejersker & fysioterapeuter)
 • Brugerorganisationer (f.eks patientforeninger)
 • Interesseorganisationer (f.eks husmoderforeninger & frivillige foreninger)
Vi kan bl.a. aktuelt tilbyde følgende kurser:
 • Grundkursus i kommunikation og hjerneskade
 • Kursus i afasi (grundkursus med begrebsafklaring)
 • Kursus i afasi (kommunikationsstrategier)
 • Kursus i dysartri (indeholdende bl.a. differentiel diagnosticering)
 • Kursus i dysartri og logopædisk intervention
 • Kursus i Parkinsons sygdom og logopædisk udredning
 • Kursus i Parkinsons sygdom og logopædisk intervention
 • Kursus i dysfagi (workshop med praktiske træningsøvelser)
 • Kursus i stemmen og stemmebrug
 • Formidlingskursus (oplæg og workshop)
Kurserne tilbydes som halvdagskurser.
Det er muligt at sammensætte flere af kurserne, så de kan tilrettelægges som heldagskurser.

Foredrag

Dal – Logopædisk Klinik afholder forskellige typer af foredrag for bl.a. virksomheder, uddannelsessteder og brugerorganisationer.

 

Det er primært foredrag om dysartri, afasi og Parkinson sygdom, der efterspørges.  Udgangspunktet vil oftest være, hvordan sygdommen påvirker tale, stemme og kommunikation hos personen samt, hvad den rette udredning og undervisning kan gøre, og hvorledes pårørende kan støtte klienten.   

 

Foredrag om stemmen og stemmebrug er en anden type foredrag som klinikken oplever efterspørgsel på fra rekvirenter som bruger stemme i faglig/arbejdsmæssig sammenhæng f.eks. lærere og ledere.   

Fokus i denne type foredrag vil være at bruge stemmen korrekt og passe på den.