Dysartri

Ordet dysartri kommer fra græsk og betyder
nedsat evne til at tale tydeligt

Hvad er dysartri?

Når man mere eller mindre mister evnen til at tale tydeligt, får man vanskeligt ved at kommunikere med andre mennesker.

De fleste med dysartri får det efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning) eller en anden neurologisk lidelse, men det kan også ske efter svulster i hjernen eller slag mod hovedet.

Ved dysartri er det selve talen, der er påvirket

Det vil sige man for eksempel:

  • kan have problemer med tempo

  • kan have problemer med stemme

  • kan have problemer med artikulation

  • kan have problemer med sprogmelodi

  • kan have problemer med vejrtrækning

Man kan have både afasi og dysatri samtidig.

Dysartri kan også være ledsaget af f.eks synkevanskeligheder (dysfagi).

Taleundervisning hos Dal - Logopædisk Klinik

Forskning har vist, at der lige efter en skade er opstået sker en naturlig remittering (bedring). Men det er også påvist, at der selv lang tid efter en skade (op til flere år) kan ske bedring, når man træner målrettet og fortsat er motiveret for at modtage undervisning.
Det må dog forventes at bedringen er størst i den første tid efter skadens opståen.

Der kan være behov for at lære nye kommunikationsmåder & -strategier. Evt. kan der være behov for at anvende alternative kommunikationsredskaber f.eks. IKT eller AAC materiale.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med dysartri og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

Hvad er dysarti

Når man mere eller mindre mister evnen til at tale tydeligt, får man vanskeligt ved at kommunikere med andre mennesker.
De fleste med dysartri får det efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning) eller en anden neurologisk lidelse, men det kan også ske efter svulster i hjernen eller slag mod hovedet.

Ved afasi er det selve talen, der er påvirket

Det vil sige man for eksempel:

  • kan have problemer med tempo

  • kan have problemer med stemme

  • kan have problemer med artikulation

  • kan have problemer med sprogmelodi

  • kan have problemer med vejrtrækning

Man kan have både afasi og dysatri samtidig.

Dysartri kan også være ledsaget af f.eks synkevanskeligheder (dysfagi).

Taleundervisning hos Dal – Logopædisk Klinik

Forskning har vist, at der lige efter en skade er opstået sker en naturlig remittering (bedring). Men det er også påvist, at der selv lang tid efter en skade (op til flere år) kan ske bedring, når man træner målrettet og fortsat er motiveret for at modtage undervisning.

Det må dog forventes at bedringen er størst i den første tid efter skadens opståen.

Der kan være behov for at lære nye kommunikationsmåder & -strategier. Evt. kan der være behov for at anvende alternative kommunikationsredskaber f.eks. IKT eller AAC materiale.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med dysartri og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.