Warning: Creating default object from empty value in /var/www/dlpk.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
For private – Dal – Logopædisk Klinik

For private

Du kan henvende dig direkte til os

Sagsforløb for klienter med kommunalt betalingstilsagn

Nærmere beskrivelse under illustration

 • Ring eller skriv en mail til os

  Kontakt

  Ring eller skriv en mail til os

 • Relevante oplysninger for logopædisk indsats fremsendes til os

  Anamnese

  Relevante oplysninger for logopædisk indsats fremsendes til os

 • Vi ansøger kommunen om betalingstilsagn til logopædisk undersøgelse

  Ansøgning

  Vi ansøger kommunen om betalingstilsagn til logopædisk undersøgelse

 • Udredning / Screening foretages

  Undersøgelse

  Udredning / Screening foretages

 • Vi udarbejder planaftale og søger om bevilling til undervisning hos din kommune

  Ansøgning

  Vi udarbejder planaftale og søger om bevilling til undervisning hos din kommune

 • Vi aftaler sammen undervisningsforløbet og igangsætter det

  Undervisning

  Vi aftaler sammen undervisningsforløbet og igangsætter det

 • Vi sender afsluttende notater til din kommune, og til dig.

  Evaluering

  Vi sender afsluttende notater til din kommune, og til dig.

Kontakt
Tlf. +45) 34 10 95 40

kontakt@dlpk.dk (sikker mail)

Ansøgning
Vi hjælper gerne med at ansøge kommunen om betalingstilsagn, under Lov om Specialundervisning for voksne.

Opnås der bevilling er udredning mv. uden omkostning for dig. Udredning er med afrapportering. Screening er uden afrapportering. Ansøges kommunen skal der afventes bevilling før vi kan igangsætte. 

Undersøgelse
Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

Ansøgning
Er der behov for logopædisk forløb udarbejdes planaftale med bl.a. målsætning og metodik.

Kommunen ansøges om bevilling med foranstaltningsoplæg indeholdende antal timer/forløbsenheder.
Vi fremsender ansøgningen typisk inden for én uge efter afsluttet udredning.

Undervisning
Så snart betalingstilsagn er modtaget kontakter vi dig og undervisning igangsættes.

Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed.
Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære/deltage i undervisningen.

Evaluering
Når forløbet er afsluttet fremsendes afsluttende notater til din kommune, og til dig.

Sagsforløb for privatbetalende klienter

Nærmere beskrivelse under illustration

 • Ring eller skriv en mail til os

  Kontakt

  Ring eller skriv en mail til os

 • Vi udarbejder en kontrakt og du kan fremsende relevante oplysninger til os

  Kontrakt

  Vi udarbejder en kontrakt og du kan fremsende relevante oplysninger til os

 • Vi indleder med en screening efterfulgt af den aftalte undervisning

  Forløb

  Vi indleder med en screening efterfulgt af den aftalte undervisning

 • Vi udleverer afsluttende notater direkte til dig

  Evaluering

  Vi udleverer afsluttende notater direkte til dig

Kontakt
Tlf. +45) 34 10 95 40

kontakt@dlpk.dk (sikker mail)

Kontrakt
Vi sender et prisoverslag på det vi har aftalt og du kan sender oplysninger til os.
Vi aftaler mødetidspunkt.

Undersøgelse
Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

Logopædisk forløb
Dit forløb sættes i gang. Vi kan aftale faste tider eller aftale fra gang til gang.

Evaluering
Når forløbet er afsluttes udleverer vi notater direkte til dig. Du betaler kun for det forløb du har fået.

Fordele ved egenbetaling

 • Du undgår ventetider på bevilling mv.
  • Vi kan igangsætte hurtigt, ofte indenfor 2-3 dage.
 • Du bestemmer selv, hvad undervisningen skal indeholde.
 • Du er ikke begrænset af lovgivning og/eller bevillinger fra offentlige instanser.
 • Du bestemmer selv hvor længe og hvor ofte, du vil have undervisning.
 • Dit forløb er anonymt, og ingen får oplysninger om dit forløb med mindre du selv ønsker det.
 • Du kan afbryde et forløb og genoptage nyt som det passer for dig.
© Copyright - Dal - Logopædisk Klinik