Warning: Creating default object from empty value in /var/www/dlpk.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
For kommunale – Dal – Logopædisk Klinik

For kommunale

Visitatorer kan henvise direkte til os

Sagsforløb

 • Aftale lavet med Dal - logopædisk klinik

  Kontakt

  Aftale lavet med Dal - logopædisk klinik

 • Udredning / Screening

  Undersøgelse

  Udredning / Screening

 • Planaftale udarbejdes og bevilling søges hos kommunen

  Ansøgning

  Planaftale udarbejdes og bevilling søges hos kommunen

 • Individuelt undervisningsforløb igangsættes

  Undervisning

  Individuelt undervisningsforløb igangsættes

 • Afsluttende notater fremsendes til kommunen.

  Evaluering

  Afsluttende notater fremsendes til kommunen.

Kontakt
Tlf. +45) 34 10 95 40
kontakt@dlpk.dk (sikker mail)

Lovgivning
Vi arbejder efter følgende lovgivninger:
– Lov om specialundervisning for voksne
– Lov om aktiv beskæftigelse
– Lov om social service

Undersøgelse
Alle indsatser indledes med:
Udredning af 1-2 møder eller screening (1 møde).

Ansøgning
Er der behov for logopædisk forløb udarbejdes planaftale med bl.a. målsætning og metodik.
Kommunen ansøges om bevilling med foranstaltningsoplæg indeholdende antal timer/forløbsenheder.
Vi fremsender ansøgningen typisk inden for én uge efter afsluttet udredning.

Undervisning
Så snart betalingstilsagn er modtaget kontaktes klient og undervisning igangsættes.
Al undervisning tilbydes – hvis ikke andet er aftalt – som individuel undervisning. Hver lektion er på 1 times varighed.
Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære/deltage i undervisningen.
Forløb bliver forkortet hvis mål opnås før forventet. Der faktureres kun for det faktisk afviklede.

Evaluering
Når forløbet er afsluttet fremsendes afsluttende notater og der sker fakturering.

© Copyright - Dal - Logopædisk Klinik