Warning: Creating default object from empty value in /var/www/dlpk.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Parkinsons sygdom – Dal – Logopædisk Klinik

Parkinson sygdom

Parkinsons sygdom er en degenerativ neurologisk sygdom.

Parkinsons sygdom er opkaldt efter Dr. James Parkinson der i 1817 beskrev sygdommen.

Årsagen til Parkinsons sygdom er bl.a. mangel på signalstoffet dopamin i de dybere lag i hjernen.  Dette påvirker hjernens evne til at give besked til kroppens bevægeapparat mm.

Parkinsons sygdom er kronisk (og progredierende), den medfører en tiltagende ændring af kroppens bevægelser i form af: bradykinesi (langsomme bevægelser og indskrænket bevægelsesrækkevidde), rigiditet (muskelstivhed), tremor (rysten), postural instbilitet (balancebesvær). Den regnes for en af de mest almindelige neurologisk tilstande, der kan ramme især ældre mennesker. Herhjemme formodes der at være flere end 7.000 personer med sygdommen.

Parkinsons sygdom er ikke en sygdom man dør af, men en sygdom man dør med.

Talen, stemmen og kommunikationen bliver påvirket, når man har Parkinsons sygdom. Dvs. man f.eks.:

  • kan have problemer med at blive hørt
  • kan have problemer med at blive forstået
  • kan have problemer med taletempoet
  • kan have problemer med mimik, øjenkontakt og kropsholdning
  • kan have problemer med ensformig stemme
  • kan have problemer med at igangsætte og afslutte tale

Taleundervisning

Forskning har vist at målrettet og intensiv taleundervisning har god effekt (f.eks. LSVT) – også i tiden efter ophørt undervisning. De største forbedringer opnås oftest når undervisningen igangsættes tidligt i sygdommens progression, men der kan, selv i sene stadier, opleves forbedringer.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte, hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med Parkinsons sygdom og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

© Copyright - Dal - Logopædisk Klinik