Warning: Creating default object from empty value in /var/www/dlpk.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Dysartri – Dal – Logopædisk Klinik

Dysartri

Ordet dysartri kommer fra græsk og betyder nedsat evne til at tale tydeligt.

Når man mere eller mindre mister evnen til at tale tydeligt, får man vanskeligt ved at kommunikere med andre mennesker.

De fleste med dysartri får det efter apopleksi (blodprop eller hjerneblødning) eller en anden neurologisk lidelse, men det kan også ske efter svulster i hjernen eller slag mod hovedet.

Ved dysartri er det selve talen og taletydeligheden eller talenaturligheden, der er påvirket. Dvs. man f. eks.:

    • kan have problemer med tempo
    • kan have problemer med stemme
    • kan have problemer med artikulation
    • kan have problemer med sprogmelodi
    • kan have problemer med vejrtrækning

Man kan have både afasi og dysartri samtidig.

Dysatri kan også være ledsaget af f.eks. synkevanskeligheder (dysfagi).

Taleundervisning

Forskning har vist, at der lige efter en skade er opstået sker en naturlig remittering (bedring). Men det er også påvist, at der selv lang tid efter en skade (op til flere år) kan ske bedring, når man træner målrettet og fortsat er motiveret for at modtage undervisning. Det må dog forventes at bedringen er størst i den første tid efter skadens opståen.

Der kan være behov for at lære nye kommunikationsmåder & -strategier. Evt. kan der være behov for at anvende alternative kommunikationsredskaber f.eks. IKT eller AAC materiale.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med dysartri og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

© Copyright - Dal - Logopædisk Klinik