Warning: Creating default object from empty value in /var/www/dlpk.dk/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28
Afasi – Dal – Logopædisk Klinik

Afasi

Ordet afasi kommer fra græsk og betyder tab af evnen til at udtrykke sig.

Når man mere eller mindre mister evnen til at udtrykke sig, får man vanskeligt ved at kommunikere med andre mennesker.

De fleste med afasi får det efter apopleksi i venstre side af hjernen (blodprop eller hjerneblødning), men det kan også ske efter svulster i hjernen eller slag mod hovedet.

Ved afasi er det selve sproget der er påvirket. Dvs. man f. eks.

  • kan have svært ved at forstå sproglige ytringer
  • kan have svært ved at formulere sproglige ytringer
  • kan have svært ved at finde de ord der skal bruges
  • kan have svært ved at danne rigtige sætninger
  • kan have svært ved at læse
  • kan have svært ved at skrive
  • kan have svært ved at stave
  • kan have svært ved at sige personnavne og stednavne

Taleundervisning

Forskning har vist, at der lige efter en skade er opstået sker en naturlig remittering (bedring). Men det er også påvist, at der selv lang tid efter en skade (op til flere år) kan ske bedring, når man træner målrettet og fortsat er motiveret for at modtage undervisning. Det må dog forventes at bedringen er størst i den første tid efter skadens opståen.

Der kan være behov for at lære nye kommunikationsmåder & -strategier. Evt. kan der være behov for at anvende alternative kommunikationsredskaber f.eks. IKT eller AAC materiale.

Tale- og kommunikationsundervisning kan støtte og hjælpe med at genvinde tabte færdigheder eller støtte hvis der skal læres nye strategier.

Både personer med afasi og deres pårørende kan have behov for at modtage undervisning og vejledning i tale og kommunikation.

© Copyright - Dal - Logopædisk Klinik