Tale-, stemme- &
kommunikationsundervisning

Dal - Logopædisk Klinik

Tale-, stemme- og
kommunikationsundervisning

Privatpraktiserende logopædisk klinik med klienten i fokus

Dal – Logopædisk Klinik tilbyder tale-, stemme- & kommunikationsundervisning til voksne.
Vi er en lille selvstændig logopædisk klinik med 4 faste erfarne konsulenter, der er specialister indenfor hvert vores speciale.
Vi arbejder gerne tværfagligt og sparrer med hinanden, for at opnå de bedste resultater.


Undervisning tilbydes i klinikkens lokaler, eget hjem og som fjernundervisning.

Uanset hvor undervisningen foregår, kan klienten forvente at blive mødt med empati og høj faglighed. Vi arbejder metodisk og med ‘det hele menneske i fokus’ ud fra en grundholdning om holisme og humanisme.


Vores ambition er at kunne tilbyde den nyeste viden indenfor vores felt. Derfor vægter vi videreuddannelse højt, så vi kan vedblive at tilbyde en høj faglighed samt at være moderne og nyskabende i vores tilgang.

Klinikken har et mål om ingen ventetid og tilbyder fleksible åbningstider alt efter behov og ønsker.

Undervisning til personer med:

Dysarti

Nedsat evne til at tale tydeligt.
Dysatri skyldes ofte en blodprop eller hjerneblødning i venstre side af hjernen.

Taleapraksi

Talemotorisk forstyrrelse, der påvirker evnen til at udføre viljestyrede artikulatoriske bevægelser.
Forekommer ofte sammen med afasi.

Læs mere om Taleapraksi her

Stemmelidelser

Kan være af funktionelle, organiske og/eller psykogene årsager.
Kan opstå pga. bl.a. sygdom, stress og overbelastning.

Parkinsons sygdom

Karakteriseres ved tab af bl.a. signalstoffet dopamin.
Påvirker hjernens evne til at give besked til kroppens bevægeapprat mm.

Multiple sclerose

En autoimmun sygdom, som nedbryder dele af nervecellerne. Nervecellerne kan derfor ikke kommunikere ordenligt. Viser sig forskellig, alt efter type.

Læs mere om Sclerose her

Stammen

En talelidelse der påvirker den flydende tale. Stammen fremtræder i forskellig grad og opleves individuelt meget forskelligt.

Stemme der ikke afspejler ens kønsidentitet og/eller personlighed

Tilpasning af toneleje, klang og udtryk ift. kønsidentitet, kaldes feminisering/maskulinisering af stemmen.

Rådgivning, Kurser og Foredrag

Rådgivning og vejledning til bl.a.:

Familier og pårørende
Plejepersonale
Terapeuter
Arbejdspladser

Kurser og foredrag til bl.a.:

Fagpersoner
Patientforeninger
Interesseorganisationer
Uddannelsessteder

Rådgivning og vejledning til bl.a.:

Familier og pårørende
Plejepersonale
Terapeuter
Arbejdspladser

Kurser og foredrag til bl.a.:

Fagpersoner
Patientforeninger
Interesseorganisationer
Uddannelsessteder

Lav en aftale her